CORONA INFORMATIE

Griep en pneumokokken vaccinaties 2021

Heeft u een witte brief ontvangen waarin u wordt uitgenodigd voor een griep- en een pneumokokkenprik? Dan kunt u deze brief vernietigen.
U ontvangt binnen 2 dagen een nieuwe uitnodiging voor alleen de griepprik. Onze oprechte excuses hiervoor!

De griep en pneumokokken vaccinaties vinden dit jaar plaats op vrijdag 12 november en woensdag 17 november.
Locatie: de Beursfabriek, Symfonielaan 5, 3438 EX  Nieuwegein

Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, kunt u de uitnodiging tussen 12 en 20 oktober per post tegemoet zien.

Bent u geboren tussen 1 januari 1948 en 31 december 1952, dan ontvangt u een uitnodiging voor beide prikken.

Wilt u meer weten? www.thuisarts.nl/griep en www.thuisarts.nl/prik-tegen-pneumokokken

 

Corona

Heeft u vragen over corona of de coronavaccinaties? Bel ons dan niet, maar bel het algemene informatienummer 0800-1351
of kijk op de volgende websites:

Vragen en achtergronden COVID-19-vaccinatie | RIVM
Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl

Wilt u ons bezoeken?

In het gezondheidscentrum is het dragen van een mondkapje nog steeds verplicht.

EMC Nieuwegein

Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein (kortweg EMC) is het multidisciplinair samenwerkingsverband van:

Locaties EMC

Gezondheidscentrum Mondriaanlaan
Mondriaanlaan 7, 3431 GA Nieuwegein
Telefoon: 030-6076760
Voor spoed: kies 9
E-mail: mondriaanlaan@emcnieuwegein.nl


Huisartsenpraktijk Jutphaas

Diepenbrocklaan 3, 3438 XZ Nieuwegein
Telefoon: 030-6031360
Voor spoed: kies 1
E-mail: assistentejutphaas@ezorg.nl


Paramedisch Centrum Nieuwegein
Mondriaanlaan 9, 3431 GA Nieuwegein
Telefoon: 030-6000202
E-mail: info@paramedischcentrum.nl

Privacyverklaring

Het EMC Nieuwegein behandelt en beschermt uw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt vanaf 25 mei 2018. Zie de betreffende pagina’s van de verschillende zorgverleners.

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris voor de gegevensbescherming de heer J. Janssen via klacht.fg@protonmail.com. Mocht u er met onze Functionaris voor de gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

CONTACTFORMULIER

Druk op onderstaande knop om het formulier te openen.