CONTACT

Cliëntenraad EMC Nieuwegein en GHC de Roerdomp

Contact cliëntenraad
EMC Nieuwegein: clientenraademc@ezorg.nl
GHC de Roerdomp: clientenraad@roerdomp.nl

BEHARTIGEN CLIËNTEN

Meedenken over goede zorg? Wij vinden het belangrijk dat de belangen van onze cliënten goed worden behartigd.

NIEUWS

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtzaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Voor meer informatie over deze wet verwijzen wij u naar Wkkgz en skge.

CLIËNTENRAAD

De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de clienten van twee gezondheidscentra in Nieuwegein, gezondheidscentrum De Roerdomp en EMC Nieuwegein.

De cliëntenraad adviseert de besturen van de centra over zaken waar u als cliënt mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop informatie aan u wordt gegeven, de inrichting van de wachtkamer, openingstijden van het gezondheidscentrum, de service aan de balie of belangrijke wijzigingen in het zorgaanbod.

Ook kunnen we een thema-avond organiseren over een onderwerp waarvan u als patiënt denkt dat het belangrijk is om meer van te weten. Als u ideeën heeft, horen wij dat graag.

Wij zijn er niet voor uw individuele klacht. Hiervoor maakt u gebruik maken van de klachtenprocedure van de zorgverlener(s). De assistente aan de balie helpt u op welke manier u dit kunt doen.

Vragen en opmerkingen over het functioneren van het centrum zijn erg welkom. Zeker straks na uw eerste ervaring met het nieuwe gezondheidshuis. Hoe meer de cliëntenraad van u hoort, hoe beter wij ons werk kunnen doen. Natuurlijk gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw vraag en/of reactie.

INFORMATIE OVER DE LEDEN
null

Thea Everwennink

Thea Everwennink

Cliënt EMC Nieuwegein

In 1980 ben ik in Nieuwegein komen wonen, en op dat moment ben ik als doktersassistente gaan werken in het Gezondheidscentrum Mondriaanlaan. Daar heb ik de overgang naar digitale patiënten dossiers meegemaakt.
De interesse voor de ICT was gewekt. Mijn overstap naar een leverancier van software voor huisartsen was een logische stap. Ik werk nu bij Promedico, een leverancier van software die gebruikt wordt bij het EMC en bij Gezondheidscentrum De Roerdomp.
Vanuit diverse oogpunten wil ik een bijdrage leveren aan het behartigen van de belangen van de cliënten van het EMC en de Roerdomp.
null

John Sloot

John Sloot

Voorzitter, cliënt Gezondheidscentrum De Roerdomp

In mijn beroep als maatschappelijk werker heb ik veel te maken gehad met mensen die een vraag hadden waar ze (nog) niet het antwoord op hadden. Ik heb dat beroep altijd met veel plezier gedaan. Nu wil ik me voor de cliënten van het Gezondheidscentrum De Roerdomp inzetten, ook omdat ik daar zelf al jaren patiënt ben en heel tevreden ben over het centrum en de medewerkers.

null

José van Kerkhoff

José van Kerkhoff

Cliënt EMC Nieuwegein

Sinds 1981 woon ik in Nieuwegein, in de wijk Zuilenstein. Ik ben nu (2017) 30 jaar als bestuursecretaresse werkzaam in de gezondheidszorg, eerst in een ziekenhuis en momenteel bij een zorginstelling. Ik hoop met mijn expertise uit de gezondheidssector een bijdrage te kunnen leveren aan kwalitatief goede, verantwoorde en betaalbare zorg. Dit vanuit het oogpunt van de cliënt en in goede samenwerking met de zorgaanbieder.

null

Coen Hielkema

Coen Hielkema

Cliënt EMC Nieuwegein

Ik woon sinds 1976 in Nieuwegein en heb hier 24 jaar in het basisonderwijs gewerkt. Vanaf 2000 als ontwikkelaar van leerprogramma’s en docent op Hogeschool Utrecht.

Ik heb het altijd leuk gevonden met mensen te werken en in mijn werk heb ik o.a. altijd met medezeggenschapsraden te maken gehad. Ik weet dat de uitwisseling met professional en cliënt belangrijk en inspirerend kan zijn.

Ik wil me daarom graag inzetten voor de cliëntenraad van het EMC Nieuwegein en De Roerdomp.

null

Briëlle Mooijenkind

Briëlle Mooijenkind

Cliënt Gezondheidscentrum De Roerdomp

Vanaf de jaren tachtig heb ik als verpleegkundige met veel plezier in de zorgsector gewerkt o.a. in het ziekenhuis en wijkverpleging. De laatste jaren heb ik me voornamelijk bezig gehouden met de indicatiestelling binnen het zorgproces. Ik ben ook actief in verschillende organisaties voor vrijwilligerswerk.

Waarom lid van de cliëntenraad? Er is veel veranderd in de zorgwereld en dus ook voor u. Ik wil mijn kennis inzetten voor goede zorg en opkomen voor de belangen van de cliënten.

JAARVERSLAGEN EN -PLANNEN

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarplan 2019-2022

SUGGESTIES

UW GEGEVENS (OPTIONEEL)

Aanhef
dhrmevr

Naam

Adres

Telefoonnummer overdag

Telefoonnummer 's avonds

E-mailadres

SUGGESTIE