CONTACT

Cliëntenraad EMC Nieuwegein en GHC de Roerdomp

Contact cliëntenraad Roerdomp: clientenraad@roerdomp.nl
Contact cliëntenraad EMC: clientenraademc@ezorg.nl

BEHARTIGEN CLIËNTEN

Meedenken over goede zorg? Wij vinden het belangrijk dat de belangen van onze cliënten goed worden behartigd.

NIEUWS

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtzaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Voor meer informatie over deze wet verwijzen wij u naar Wkkgz en skge.

CLIËNTENRAAD

De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de clienten van twee gezondheidscentra in Nieuwegein, gezondheidscentrum De Roerdomp en EMC Nieuwegein.

De cliëntenraad adviseert de besturen van de centra over zaken waar u als cliënt mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop zij informatie aan u verstrekken, de inrichting van de wachtkamer, de openingstijden en service aan de balie(s), belangrijke wijzigingen in het zorgaanbod e.d.

Tevens verzorgt de cliëntenraad jaarlijks een thema avond over een interessant onderwerp.

De cliëntenraad is een spreekbuis namens alle cliënten van beide instellingen, of het nu gaat om de huisarts, de fysiotherapeut, de apotheek of een andere zorgverlener die verbonden is aan een van de gezondheidscentra.

De cliëntenraad is nadrukkelijk níet bedoeld voor individuele klachten van cliënten. Hiervoor zijn de klachtenprocedures van de afzonderlijke centra en aangesloten zorgverleners en praktijken.

Voor algemene vragen en opmerkingen over het functioneren van één van de gezondheidscentra kunt u terecht bij de cliëntenraad. Hoe meer de cliëntenraad van u verneemt, hoe beter zij haar werk kan doen. Met iedere reactie wordt uiterst zorgvuldig omgegaan.

INFORMATIE OVER DE LEDEN
null

Thea Everwennink

Thea Everwennink

Cliënt EMC Nieuwegein

In 1980 ben ik in Nieuwegein komen wonen, en op dat moment ben ik als doktersassistente gaan werken in het Gezondheidscentrum Mondriaanlaan. Daar heb ik de overgang naar digitale patiënten dossiers meegemaakt.
De interesse voor de ICT was gewekt. Mijn overstap naar een leverancier van software voor huisartsen was een logische stap. Ik werk nu bij Promedico, een leverancier van software die gebruikt wordt bij het EMC en bij Gezondheidscentrum De Roerdomp.
Vanuit diverse oogpunten wil ik een bijdrage leveren aan het behartigen van de belangen van de cliënten van het EMC en de Roerdomp.
null

John Sloot

John Sloot

Voorzitter, cliënt Gezondheidscentrum De Roerdomp

In mijn beroep als maatschappelijk werker heb ik veel te maken gehad met mensen die een vraag hadden waar ze (nog) niet het antwoord op hadden. Ik heb dat beroep altijd met veel plezier gedaan. Nu wil ik me voor de cliënten van het Gezondheidscentrum De Roerdomp inzetten, ook omdat ik daar zelf al jaren patiënt ben en heel tevreden ben over het centrum en de medewerkers.

null

José van Kerkhoff

José van Kerkhoff

Cliënt EMC Nieuwegein

Sinds 1981 woon ik in Nieuwegein, in de wijk Zuilenstein. Ik ben nu (2017) 30 jaar als bestuursecretaresse werkzaam in de gezondheidszorg, eerst in een ziekenhuis en momenteel bij een zorginstelling. Ik hoop met mijn expertise uit de gezondheidssector een bijdrage te kunnen leveren aan kwalitatief goede, verantwoorde en betaalbare zorg. Dit vanuit het oogpunt van de cliënt en in goede samenwerking met de zorgaanbieder.

null

Coen Hielkema

Coen Hielkema
null

Briëlle Mooijenkind

Briëlle Mooijenkind