CONTACT GEYNWIJS

Gezondheidscentrum EMC
Mondriaanlaan 7
3431 GA Nieuwegein
Telefoonnummer: 030 410 06 66
E-mail: info@geynwijs.nl

Website: www.geynwijs.nl

OPENINGSTIJDEN GEYNWIJS

Voor een bezoek aan de Geynwijspunten is een afspraak maken niet nodig, u kunt gewoon even binnenlopen. De dienstverlening van Geynwijs is bovendien altijd gratis.

 • U kunt terecht bij het Geynwijspunt locatie Mondriaanlaan op woensdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur en vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur.
 • Geynwijs is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur
TERECHT BIJ GEYNWIJS

Bij Geynwijs kunt u terecht met vragen als:

 • Mijn kind wordt gepest. Wat kan ik doen?
 • Ik krijg moeilijk hoogte van mijn dochter. Hoort dat bij de leeftijd?
 • Hoe blijf ik zelfstandig wonen?
 • Waar kan ik leeftijdgenoten ontmoeten om onder de mensen te blijven?
 • Wie kan mij opvoedingstips geven?
 • Waar kan ik vrijwilligerswerk doen?
 • Waar kan ik thuishulp regelen?
 • Hoe kan ik mantelzorg blijven bieden?
 • Waar kan ik sporten?
 • Hoe kan ik me, ondanks mijn beperking, nuttig maken?
WIJZER MET GEYNWIJS

Geynwijs is dé nieuwe vraagbaak voor alle Nieuwegeiners met vragen over participatie, welzijn, wonen en zorg. Telefonisch, via de mail, op internet of persoonlijk in één van de vijf Geynwijspunten bij u in de buurt: iedere Nieuwegeiner is welkom bij Geynwijs!

Wat is GEYNWIJS?

Geynwijs is een nieuwe onafhankelijke organisatie in Nieuwegein die samenwerkt met de gemeente, welzijnsinstellingen, hulp- en zorgverleners, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Geynwijs bestaat sinds 1 januari 2015. Het Wmo loket, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdhulp zijn opgegaan in Geynwijs.

Bij Geynwijs werken medewerkers bij de Geynwijspunten en professionals in wijkteams samen om u optimaal van dienst te kunnen zijn. De professionals beschikken over een brede kennis en ervaring op gebied van welzijn, participatie, inkomen en wonen & zorg. Zij geven antwoord op uw vragen, verwijzen u desgewenst door naar hulporganisaties en organiseren ondersteuning bij u in de wijk. Zodat u makkelijk, snel en tijdig hulp kunt inroepen als dat nodig is.

De professionals van Geynwijs werken nauw samen met een groot netwerk van organisaties die allerlei vormen van ondersteuning en hulp bieden: vrijwilligers, het Steunpunt Mantelzorg, huisartsen, wijkverpleging, WIL, scholen, specialistische zorg- en hulpverleners etc.

Is er meer aan de hand, dan helpt een professional van het wijkteam van Geynwijs samen met u een oplossing te vinden voor uw vraag. Deze professional komt op afspraak bij u op bezoek om uw hulpvraag te bespreken. Uitgangspunt is altijd: hoe bent u het beste geholpen? Eerst wordt gekeken naar wat u zelf nog kunt doen. En naar wat mensen uit uw directe omgeving (kinderen, familieleden, kennissen, vrienden) voor u kunnen betekenen. De professionals van Geynwijs bieden zelf ook lichte ondersteuning. Geynwijs begeleidt u zonodig naar passende gespecialiseerde ondersteuning. Ook als die wordt aangeboden door een organisatie die niet in Nieuwegein is gevestigd. De professional van Geynwijs blijft uw contactpersoon en stelt samen met u en uw familie, een plan op. En Geynwijs houdt het niet bij eenmalige ondersteuning, maar zal blijvend contact houden. Als u bijvoorbeeld een kind met een beperking heeft, te maken krijgt met opvoedingsproblemen of in een bijzondere thuissituatie verkeert, blijft Geynwijs u en uw gezin volgen en ondersteunen, zolang als dat gewenst is.

Geynwijs groeit zo als het ware met u mee.

Voor meer informatie ga naar de website van Geynwijs: www.geynwijs.nl