CONTACT

Locatie Gezondheidscentrum Mondriaanlaan
Mondriaanlaan 7
3431 GA Nieuwegein
Telefoonnummer: 030- 230 85 10
E-mail: HelpdeskIndigoMNL@indigo.nl
Website: www.indigo.nl/midden-nederland

WACHTTIJDEN

Wachttijden tot intake:
3-4 weken

Wachttijden tot behandeling:
behandeling start direct na intake

AANMELDEN

Om u aan te melden ga naar: https://www.indigo.nl/aanmelden/

U kunt een afspraak maken met verwijzing van uw huisarts.

PRIVACY

Op de website van Indigo vindt u informatie over de privacywetgeving volgens de AVG.

INDIGO, MENTALE ONDERSTEUNING DICHTBIJ

Indigo biedt mentale ondersteuning direct en dichtbij. Indigo is er voor iedereen die kampt met psychische problemen of het risico loopt op deze problemen. Dat geldt ook voor mensen die eerder zijn behandeld en tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben.

Indigo gaat uit van eigen kracht

De behandelmogelijkheden stimuleren mensen om hun problemen zelf aan te pakken en herhaling te voorkomen. De hulp is zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Het is mogelijk een aantal gesprekken te voeren met een hulpverlener, een gz-psycholoog. Tijdens het intake gesprek wordt bekeken of er een individueel behandeltraject volgt of dat een groepsbehandeling meer passend is. Binnen Indigo bestaat ook de mogelijkheid tot psycho-diagnostiek.

In Gezondheidscentrum Mondriaanlaan is GZ-psycholoog en Kinder- en jeugdpsycholoog Lea Rubens werkzaam. Zij biedt hulp aan kinderen, jongeren, ouders en volwassenen bij klachten als stemmingsproblemen, stress, eenzaamheid, angsten, gezinsproblemen, eetproblematiek, slaapklachten, verslavingsproblemen en lichamelijke klachten met een psychische oorzaak. Ook kinderen met (een vermoeden van) ADHD en/of ASS problematiek en familieleden van mensen met psychische problemen kunnen bij Lea terecht. Veel gebruikte methodieken waar Lea mee werkt zijn: de cognitieve en gedragstherapie, EMDR, contextuele therapie, ouder en systeemtherapie en/of begeleidingen. Lea werkt altijd vanuit een systemische invalshoek.

null

LEA RUBENS

GZ-PSYCHOLOOG