CONTACT

Mondriaanlaan 7
3431 GA Nieuwegein
Tel: 030-6076760
E-mail: mondriaanlaan@ezorg.nl

Spoedlijn
Op werkdagen tussen 8.00 -17.00 uur: 030-6076760 keuze 9

s’-Avonds en in het weekend (huisartsenpost St. Antonius Ziekenhuis): 088 130 96 60

OPENINGSTIJDEN

De huisartsenpraktijk is op werkdagen geopend van 8.00 – 17.30 uur.

Er is een avondspreekuur op donderdag.

De praktijk is voor al uw vragen telefonisch bereikbaar van  8.00  – 17.00 uur.

NAAR DE DOKTER?
thuisarts
moet_ik_naar_de_dokter
final_NHG_Keurmerk_TuT
GETAL IN BEELD
WERKDAGEN HUISARTSEN

Onderstaande huisartsen zijn werkzaam binnen huisartsenpraktijk Mondriaanlaan:

 • Dhr. H.A.M. Asbreuk
 • Dhr. J.G. Blommestein
 • Dhr. I. Brouwer
 • Mw. A.E. Denteneer
 • Mw. N.C. de Hartog
 • Mw. Y.C.J. van der Helm
 • Mw. M.J.C. Schot

In onderstaande tabel staan de werkdagen van de huisartsen aangegeven. Zoveel mogelijk worden de afspraken ingepland bij de “eigen” huisarts, of bij diens huisarts in opleiding, maar bij afwezigheid door bijvoorbeeld nascholing of ziekte, kunnen de patiënten terecht bij de andere huisartsen.

WERKDAGEN HUISARTSEN Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Dhr. H.A.M. Asbreuk / Mw. M.J.C. Schot groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50
Dhr. J.G. Blommestein groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50
Dhr. I. Brouwer groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50
Mw. A.E. Denteneer / Mw. N.C. de Hartog groen_vinkje_50x50  groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50
Mw. Y.C.J. van der Helm groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50

Onderstaande AIOS (arts in opleiding tot specialist) zijn werkzaam in onze praktijk:

Mw. C.M.R. Bogaard, basisarts
Specialisatie tot huisarts onder supervisie van dokter Blommestein

Mw. L.A.J. Kromwijk, basisarts
Specialisatie tot huisarts onder supervisie van dokter Van der Helm

WERKDAGEN AIOS Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  
Mw. C.M.R. Bogaard groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50

Mw. L.A.J. Kromwijk   

groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50 groen_vinkje_50x50

SPREEKUREN
null

SPREEKUUR HUISARTS

SPREEKUUR HUISARTS

De huisarts heeft verschillende spreekuren: inloopspreekuur, op afspraak, avondspreekuur, huisbezoek en telefonisch spreekuur...

null

SPREEKUUR ASSISTENTE

SPREEKUUR ASSISTENTE

U kunt voor diverse ingrepen terecht op het spreekuur van de assistente.

null

DIABETES SPREEKUUR

DIABETES SPREEKUUR

Het diabetes spreekuur is een spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd.

null

LONGSPREEKUUR

LONGSPREEKUUR

Het longspreekuur is een spreekuur voor patiënten met astma en COPD (chronische bronchitis /longemfyseem).

null

SPREEKUUR ASTMA KINDEREN

SPREEKUUR ASTMA KINDEREN

Vanaf eind 2015 is er ook een spreekuur voor astma bij kinderen...

null

SPREEKUUR POH-GGZ

SPREEKUUR POH-GGZ

U kunt bij de POH GGZ terecht voor......

null

HART- EN VAATZIEKTEN SPREEKUUR

HART- EN VAATZIEKTEN SPREEKUUR

Het hart-en vaatziekten spreekuur bestaat uit....

null

HET STOPPEN MET ROKEN SPREEKUUR

HET STOPPEN MET ROKEN SPREEKUUR

Ondanks alle argumenten vóór het stoppen met roken, is het stoppen met roken moeilijk.

SPREEKUUR HUISARTS

Iedere ochtend tussen 08:00 – 08:15 uur is er een inloopspreekuur voor een korte vraag en behandeling zonder lichamelijk onderzoek (er is slechts weinig tijd per persoon beschikbaar). Hiervoor kunt u een nummertje trekken en plaats nemen in de wachtkamer. U wordt geholpen door de dienstdoende huisarts.

Voor klachten die u met uw eigen huisarts wilt bespreken of die gecompliceerder zijn en meer tijd vragen kunt u een afspraak maken op het gewone spreekuur.

De assistentes beantwoorden op verzoek van de huisarts uw vraag. Als een terugbel afspraak met de huisarts wenselijk is, zal de assistente deze inplannen.

TERUG NAAR SPREEKUREN

SPREEKUUR ASSISTENTE

Op afspraak kunt u bij de doktersassistente terecht voor diverse verrichtingen zoals;

 • wondcontrole
 • oren uitspuiten
 • injecties
 • hechtingen verwijderen
 • uitstrijkje bevolkingsonderzoek: Wanneer u een oproep ontvangt voor een herhalingsuitstrijkje, dient u hiervoor een afspraak te maken bij de huisarts.
 • urine onderzoek: Wanneer urine onderzoek moet plaatsvinden, dan bij voorkeur ochtendurine brengen, welke tot het bezoek in de koelkast heeft gestaan. De urine graag voor 10.00 uur inleveren bij de assistente.

TERUG NAAR SPREEKUREN

LONGSPREEKUUR

Het longspreekuur is een spreekuur voor patiënten met astma en COPD (chronische bronchitis /longemfyseem). De controle vind plaats bij de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner is hier speciaal voor opgeleid. De praktijkondersteuner voert dit spreekuur uit onder begeleiding en in samenwerking met de huisarts. Hoe vaak u gecontroleerd wordt hangt af van de ernst en de klachten.

Het longspreekuur is gericht op het optimaliseren van de behandeling. Tijdens het spreekuur vraagt de praktijkondersteuner naar uw luchtwegklachten en neemt zij in principe een longfunctietest (blaastest) af. Dit wordt gedaan met behulp van een spirometer. De spirometer meet de maximale hoeveelheid lucht die u kunt in- en uitademen. Dit zegt iets over de inhoud van uw longen. Ook wordt gemeten hoeveel lucht u in één seconde kunt uitblazen. Dit zegt iets over de vernauwing van de luchtwegen. De praktijkondersteuner controleert uw inhalatietechniek (hoe u de pufjes inhaleert).

De uitslagen worden met u besproken. Soms is een verwijzing naar de fysiotherapeut, diëtiste, psycholoog of POH-GGZ nodig. Indien deze verwijzing nodig is, dan verwijst de praktijkondersteuner u. Het consult duurt ongeveer 45-60 minuten.

Voor meer informatie over astma of COPD kunt u kijken op www.thuisarts.nl.

Op www.inhalatorgebruik.nl ziet u in een filmpje stap voor stap hoe u uw medicatie inhaleert.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

TERUG NAAR SPREEKUREN

DIABETES SPREEKUUR

Het diabetes spreekuur is een spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd. Iedere diabetes patiënt wordt in principe 3 keer per jaar gezien door de praktijkondersteuner en 1 keer per jaar door de huisarts. De praktijkondersteuner is hier speciaal voor opgeleid. De praktijkondersteuner voert dit spreekuur uit onder begeleiding en in samenwerking met de huisarts.

Het spreekuur bestaat uit 3-maandelijkse controles en een jaarlijkse controle. Door het regelmatig controleren en goed instellen van uw suiker proberen wij complicaties op de korte en op de lange termijn te voorkomen. Voor elke controle wordt er laboratorium onderzoek gedaan.

Op het spreekuur krijgt u uitleg over diabetes mellitus. De laboratoriumuitslagen worden met u besproken. Er wordt gekeken of en hoe de behandeling geoptimaliseerd kan worden. Een belangrijk onderdeel hierbij is het bespreken van leefstijl. Minimaal 1 keer per jaar worden uw voeten gecontroleerd door de praktijkondersteuner. Alle patiënten krijgen 1 keer per 2 jaar een oogonderzoek waarbij een foto wordt gemaakt van het netvlies. Dit wordt een fundusfoto genoemd.

Zo nodig wordt u doorverwezen naar de fysiotherapeut, de diëtiste, de podotherapeut of pedicure, de psycholoog. Ook kunt u ondersteuning krijgen van de praktijkondersteuner bij het stoppen met roken.

Naast leefstijl is het regelmatig nodig te behandelen met tabletten en soms ook een combinatie van tabletten en insuline (spuiten). Ook dit kan plaatsvinden in de huisartsenpraktijk.

Voor meer informatie over diabetes mellitus type 2 kunt u kijken op www.thuisarts.nl.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

TERUG NAAR SPREEKUREN

SPREEKUUR POH-GGZ

Sinds begin 2014 is er veel veranderd op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg . Zowel op het gebied van de organisatie, als op de vergoeding door de zorgverzekeraar. Zo kunt u voor psychisch klachten ook snel bij uw eigen huisarts geholpen worden.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

Iedereen kent wel eens periode, waarin je niet lekker in je vel zit.
Soms komt dat door problemen op het gebied van werk, financiën, huisvesting of bijv.(uitkerings-) instanties. Maar ook relatieproblemen, verslavingen, opvoedingsproblemen, rouw, laag zelfbeeld of studieproblemen kunnen aanleiding geven tot klachten. Psychische klachten kunnen ook zonder duidelijke aanleiding ontstaan.

Bij klachten kunt u denken aan; slecht slapen, piekeren, angstige of neerslachtige gedachten en gevoelens. Maar ook gevoelens van onrust of nervositeit, schrikachtigheid of prikkelbare stemming.
Soms uiten de klachten zich meer lichamelijk zoals; vermoeidheid, hartkloppingen en transpireren.
Vaak gaan bovenstaande klachten na verloop van tijd weer vanzelf over.

Als de klachten te lang duren (langer dan 2-4 weken), is het zinvol om eens met uw huisarts in gesprek te gaan. Uw huisarts kan dan besluiten u te verwijzen naar een POH-GGZ.
POH-GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts- Geestelijke Gezondheids Zorg.
Samen met de huisarts ondersteunen de POH-GGZ, patiënten die psychische klachten hebben met bekende of onbekende oorzaak.
De POH GGZ is een goed opgeleide professional die in gesprek met u onderzoekt wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren, zodat u weer lekker in uw vel komt te zitten.
U kunt snel aan de slag en krijgt vooral praktische handvatten. In het 3e contact worden de gesprekken geëvalueerd .Vaak zijn een aantal gesprekken voldoende , maar soms is er meer nodig. Samen met u zal de POH-GGZ bespreken wat de beste opties zijn.

U kunt bij de POH-GGZ terecht na verwijzing van uw huisarts.

Voor een afspraak met de POH-GGZ zijn in de regel geen wachttijden en u kunt meestal binnen 2-3 weken terecht.

Uw zorgverzekeraar vergoedt deze gesprekken, zonder dat uw eigen risico hierbij wordt aangesproken. Deze zorg is echter niet onbeperkt.

TERUG NAAR SPREEKUREN

HART-EN VAATZIEKTEN (CVRM) SPREEKUUR

Een hart- of vaatziekte is een ziekte aan hart of bloedvaten. Bijvoorbeeld een hartinfarct, hartkramp (angina pectoris), een beroerte of etalagebenen (claudicatio intermittens). Mensen die roken, die kampen met overgewicht of die weinig bewegen hebben een verhoogd risico om hart- en vaatziekten te ontwikkelen.

Speciaal voor mensen die een verhoogd risico lopen hart- of vaatziekten te krijgen heeft EMC het zorgprogramma CVRM (Cardiovasculair Risicomanagement) ontwikkeld. Bij dit zorgprogramma zijn verschillende zorgverleners betrokken. De huisarts of praktijkondersteuner is vaak uw vaste aanspreekpunt. Met hem of haar maakt u een individueel zorgplan waarin staat aan welke doelen u gaat werken, welke medicatie u gaat gebruiken, etc.

Naast het vaste aanspreekpunt, krijgt u mogelijk ook te maken met andere zorgverleners. Van een diëtist krijgt u bijvoorbeeld adviezen over uw eten en een beweegconsulent en een fysiotherapeut geeft advies over hoe en hoeveel u het beste kan bewegen. Alle zorgverleners zorgen er in het zorgprogramma samen voor dat u de juiste zorg op het juiste moment krijgt.

Eind 2016 wordt er een start gemaakt met gezamenlijk hart- en vaatziekten programma met specialisten van het Antonius Ziekenhuis. Mensen die o.a. een hartinfarct hebben gehad worden sneller dan voorheen overgedragen aan de zorg van de huisarts. Er zijn hierover zorginhoudelijke afspraken gemaakt met de cardiologen.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

Uw leefstijl, dat wil zeggen uw manier van leven, is van grote invloed op het risico om een hart- of vaatziekte te krijgen. Bovendien zal iemand met een gezonde leefstijl beter kunnen omgaan met zijn aandoening. Iemand met een gezonde leefstijl eet gezond, rookt niet, beweegt genoeg en drinkt niet te veel alcohol. Heeft u hart- of vaatziekte of kans op een hart- of vaatziekte? Dan is een gezonde leefstijl heel belangrijk voor u. Heeft u vragen of wilt u hulp? Neem contact op met de doktersassistente. Voor Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan klik hier; voor Huisartsenpraktijk Jutphaas klik hier.

TERUG NAAR SPREEKUREN

HET STOPPEN MET ROKEN SPREEKUUR

Ondanks alle argumenten vóór het stoppen met roken, is het stoppen met roken moeilijk. Om van een rookverslaving af te komen, is een lastige opgave voor zowel de roker als zijn omgeving. Humeur, angst voor dik worden, kans op falen maken stoppen niet makkelijk. Onder begeleiding van de praktijkondersteuner wordt u geholpen bij het stoppen met roken. De praktijkondersteuner is hier speciaal voor opgeleid en overlegd zo nodig met uw huisarts.

Na motivatiebepaling wordt in een kennismakingsgesprek het rookgedrag in kaart gebracht en een stopdatum bepaald. In de vervolgafspraken na het stoppen zijn er gesprekken om de moeilijkheden van het stoppen te bespreken. Uit onderzoek blijkt dat stoppen met roken onder begeleiding uw slagingskans vergroot.

Stoppen met roken in de huisartsenpraktijk valt niet vanzelfsprekend onder de basisverzekering en wordt dus niet altijd vergoed. Dit kan per zorgverzekering verschillen. Wanneer u begeleiding wilt bij het stoppen met roken dan doet u er goed aan om bij uw zorgverzekering te informeren over wat zij precies vergoeden. Veelal staat er op de website van de zorgverzekeraar uitleg. Lees de volledige informatie. Twijfelt u, bel dan met de zorgverzekeraar. Let op dat de begeleiding en de hulpmiddelen voor stoppen met roken veelal eerst van het eigen risico af gaat!

Voor informatie over stoppen met roken kunt u kijken op www.thuisarts.nl.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

TERUG NAAR SPREEKUREN

TEAM
null

H.A.M. ASBREUK

HUISARTS

null

J.G. BLOMMESTEIN

HUISARTS

null

I. BROUWER

HUISARTS

null

A.E. DENTENEER

HUISARTS

null

N.C. DE HARTOG

HUISARTS

null

Y.C.J. VAN DER HELM

HUISARTS

null

M.J.C. SCHOT

HUISARTS

null

C.M.R. BOGAARD

AIOS

null

L.A.J. KROMWIJK

AIOS

null

CARLA SWART-COMES

PRAKTIJKMANAGER

JEANNETTE
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

null

ANNEKE

POH-S

null

BIANCA

POH-S

null

JENNIE

POH-S

null

RON

POH-GGZ

null

 SASKIA

POH-GGZ

null

STELLA

POH-GGZ JEUGD

null

ARIA

DOKTERSASSISTENTE

null

BIANCA

DOKTERSASSISTENTE
WAARNEMEND

null

CAROLIEN

DOKTERSASSISTENTE

null

DIANA
DOKTERSASSISTENTE

null

HETTY

DOKTERSASSISTENTE

null

LINEKE

DOKTERSASSISTENTE

null

MARIAN

DOKTERSASSISTENTE

null

MARJAN

DOKTERSASSISTENTE
WAARNEMEND

null

MARTINE

DOKTERSASSISTENTE

null

MONIQUE

DOKTERSASSISTENTE
WAARNEMEND

null

PETRA

DOKTERSASSISTENTE

null

SOUMIA
DOKTERSASSISTENTE

null

LISANNE

DOKTERSASSISTENTE
STAGIAIRE

ALGEMENE INFORMATIE

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Heeft u bruikbare tips over hoe wij onze patiënten beter van dienst zouden kunnen zijn, laat het ons dan weten via onderstaand suggestieformulier! Hartelijk dank hiervoor, wij zullen uw suggesties in overweging nemen.

Klik hieronder om naar het formulier te gaan :

Suggestieformulier

Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan is een opleidingspraktijk.  Er zijn opleidingsmogelijkheden voor doktersassistentes, basisartsen en huisartsen. Doktersassistentes die bij ons stage lopen krijgen begeleiding van een ervaren assistente. Wisselend worden er stages gevolgd door co-assistenten. Dit zijn medisch studenten die bijna klaar zijn met hun artsexamen en daarvoor een stage van 6 weken in de huisartspraktijk lopen. Zij zijn nog geen volwaardig arts maar worden intensief begeleid door een huisarts. U kunt hen treffen bij dokter Brouwer.
Permanent zijn er huisartsen in opleiding (AIOS=artsen in opleiding tot specialist) aanwezig in de praktijk. Dit zijn volwaardige bevoegde artsen die in een drie-jarige opleiding worden opgeleid tot huisarts. Zij werken een jaar in onze praktijk en worden begeleid door dokter Asbreuk, dokter Blommestein of dokter Van der Helm.

Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan heeft een NHG-praktijkaccreditering. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van kwaliteit.

ha-logo-accreditatie

Binnen Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan werkt een groep huisartsen en ondersteunend personeel actief en enthousiast samen volgens professioneel geaccepteerde  standaarden.

Samenwerking zowel binnen Gezondheidscentrum Mondriaanlaan als daarbuiten vinden wij hiervoor ook belangrijk. Daarnaast staan wij voor betrouwbaarheid, servicegerichtheid, het bevorderen van de huisartsenzorg door middel van opleiding en onderzoek en een maatschappelijk en financieel verantwoorde, gezonde organisatie.

Zo willen wij ervoor zorgen dat de patiënt centraal staat in zijn / haar omgeving.

Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen verwezenlijken zullen wij met elkaar afspraken moeten maken. Op deze wijze kunnen we voor u de beste zorg leveren. Onze praktijkafspraken vindt u hier.

TER VOORBEREIDING
AFSPRAAK MAKEN

VIA PATIËNTPORTAAL

Nieuw! U kunt sinds januari 2017 nu 24 uur per dag een online afspraak maken.

TELEFONISCH

Bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer: 030-607 67 60

BALIE HUISARTSEN

Tussen 8.00 - 17.30 uur: Mondriaanlaan 7, Nieuwegein.

Bij spoedeisende klachten of verwondingen hoeft u niet eerst een afspraak te maken.

U kunt direct naar de praktijk komen.

Als u van tevoren even belt, kan de huisarts rekening houden met uw komst. Telefoonnummer: op werkdagen tussen 8.00 -17.00 uur:  030-607 67 60 keuze 9

s’-Avonds en in het weekend:   0900 – 420 1 420

Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die fysiek niet naar het gewone spreekuur kunnen komen.

Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Een huisbezoek moet u van te voren aanvragen bij de assistente, 030-6076760. Voor het aanvragen van huisbezoeken gelden vaste tijden (aanvragen voor 10.00 uur). Bij het aanvragen van de visite kan nog niet aangegeven worden hoe laat de huisarts komt. Een deel van de visites zal tussen de middag plaatsvinden en een deel aan het eind van de dag.

Liever in de praktijk

Als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u dat toch beter doen. De behandelingsmogelijkheden in de praktijk zijn veel groter dan bij u thuis. Vaak zal de huisarts u beter en sneller kunnen helpen in de praktijk.

U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00-11.00 uur terecht in ons centrum voor het afnemen van bloed of andere doorverwijzingen naar het huisartsenlaboratorium. Voor overige prikpunten en dagen klik hier.

Tijdens het maken van een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden voor uw afspraak. Zij maakt aan de hand van de gegevens samen met u een inschatting van de hoeveel tijd die u nodig hebt (enkel of dubbel consult) en of het consult voorrang behoeft (spoed) of dat het kan wachten op de eerst volgende vrije afspraak. Daarnaast zal zij, daar waar mogelijk, al adviezen geven.

U kunt de assistente iedere dag bereiken tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 030-607 67 60.

Of het nu gaat om een vraag voor een recept, een medisch inhoudelijke vraag of een vraag over een onderzoek of uitslag, voor al deze vragen kunt u bij de assistente terecht.

HERHAALRECEPT AANVRAGEN

VIA PATIËNTPORTAAL

U kunt uw herhaalrecept ook via het patiëntportaal aanvragen.

VIA VERZENDFORMULIER

U kunt uw herhaalrecept aanvragen door te klikken op het verzendformulier. Wanneer u dit voor 11.00 uur verzend, kunt u de volgende werkdag u recept bij de apotheek afhalen.

INLEVEREN LEEG DOOSJE

U kunt uw lege doosje(s) deponeren in de brievenbus van de huisartsenpraktijk of in de daarvoor bestemde opening naast de balie. Wanneer u dit voor 11.00 uur doet, kunt u uw herhaalrecept de volgende werkdag bij de apotheek afhalen.

Voor patiënten die geen gebruik willen (of kunnen) maken van de mogelijkheid tot digitaal (dus via de website) aanvragen van (herhaal)recepten blijft de mogelijkheid bestaan om telefonisch een herhaalrecept aan te vragen.

E-CONSULT

VIA PATIËNTPORTAAL

We streven er naar om uw vragen binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Een e-mailconsult is niet bedoeld voor spoedeisende zaken. Ook bij klachten waar lichamelijk onderzoek plaats moet vinden is het email consult niet geschikt.

IN-UITSCHRIJVEN / PRIVACY / TOESTEMMING

De praktijk is open voor mensen die wonen in ons verzorgingsgebied: de wijken Jutphaas / Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer, Stadscentrum en Blokhoeve. Mensen uit Galecop en Batau nemen wij alleen na overleg aan, zij worden in principe verwezen naar de daar aanwezige huisartsen.

Om u in te schrijven kunt u langskomen aan de balie van onze huisartsenpraktijk op de Mondriaanlaan. U krijgt dan alvast een indruk van de praktijk. U bent iedere werkdag tussen 08.00 en 17.30 uur welkom.

Indien u zich wilt inschrijven verzoeken wij u dit inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Daarnaast is een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) en van uw verzekeringspapieren nodig voor uw inschrijving. Alvast hartelijke dank en tot ziens.

Thanks for your interest in general practice Mondriaanlaan.

If you wish to register, we’ll ask you to fill in this form and bring it to us with copy of identity and insurance card.

Indien u zicht wilt laten uitschrijven wegens bijvoorbeeld een verhuizing kunt u dit uitschrijfformulier naar ons toesturen.
Indien het formulier volledig is ingevuld en ondertekend, kunnen wij het dossier overdragen aan uw nieuwe huisarts.

If you wish to be unsubscribed, please fill in the unsubscription form.

Bij uitschrijving uit onze praktijk worden de medische gegevens na mondelinge of schriftelijke toestemming van de betrokkenen rechtstreeks doorgestuurd naar de nieuwe huisarts, overeenkomstig de richtlijnen van de K.N.M.G.: http://www.knmg.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/71228/Richtlijnen-inzake-het-omgaan-met-medische-gegevens-2010.htm

In dit document wordt het beheer van patiëntgegevens, waaronder de overdracht van gegevens en bescherming van de privacy geregeld. Bij uitschrijving dient u ons de gegevens van uw nieuwe huisarts te verstrekken.

Alle meerderjarige leden uit het woonverband dienen die toestemming te verlenen; dit kan ook door een schriftelijke machtiging.

Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Alleen als u dat goed vindt.

Op de website van VZVZ leest u meer over het delen van medische gegevens met ander zorgverleners.

Klik hier voor het geven van toestemming.