CONTACT

Diepenbrocklaan 3, 3438 XZ Nieuwegein
Telefoon:  030-603 13 60
Fax:           030-630 19 94
E-mail:      assistentejutphaas@ezorg.nl

Om de bereikbaarheid te verbeteren werken wij met een keuzemenu
 • Keuze 1 voor spoed.
 • Keuze 2 voor de receptenlijn.
 • Keuze 3 voor het maken van een afspraak.
 • Keuze 4 voor overige vragen.

Spoedgevallen:

 • Tijdens openingstijden: 030-603 13 60 keuze 1
 • Buiten openingstijden en in het weekeinde (huisartsenpost St. Antonius Ziekenhuis):
  088 130 96 60
GESPECIALISEERDE KADERARTS

EMC Nieuwegein beschikt over een kaderarts die gespecialiseerd is op het gebied van astma en COPD. Mevrouw J. Tukker heeft hiervoor een tweejarige opleiding gevolgd.

OPENINGSTIJDEN

De praktijk is op werkdagen geopend tussen 08.00 – 17.00 uur.

Een paar keer in de maand is er avondspreekuur, meestal op een dinsdag of donderdag (uitgezonderd feestdagen en schoolvakanties). Meer informatie vindt u hier.

Per 1 januari 2018 is het inloopspreekuur bij de Huisartsenpraktijk Jutphaas komen te vervallen. Het reguliere spreekuur wordt verruimd en u kunt al vanaf 08.00 uur op afspraak terecht. Op deze manier proberen we lange wachttijden te voorkomen en aan iedere patiënt de tijd en aandacht te geven die nodig is.

NAAR DE DOKTER?
thuisarts
moet_ik_naar_de_dokter
GETAL IN BEELD
PATIËNTENAANNAME

Vanwege het grote aantal patiënten worden voorlopig alleen patiënten uit onze wijken aangenomen.

WERKDAGEN HUISARTSEN
WERKDAGEN HUISARTSEN Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Mw. A. Hogendoorn
Mw. W.K. van Stuijvenberg
Mw. J. Tukker  
Dhr. M.G.A.M. Wetzer  
Mw. A. de Windt (waarnemend huisarts)
SPREEKUREN
null

SPREEKUUR HUISARTS

SPREEKUUR HUISARTS

De huisarts heeft verschillende spreekuren: inloopspreekuur, op afspraak, avondspreekuur, huisbezoek en telefonisch spreekuur...

null

SPREEKUUR ASSISTENTE

SPREEKUUR ASSISTENTE

Op afspraak kunt u bij de dokterassistentes terecht voor diverse verrichtingen...

null

DIABETES SPREEKUUR

DIABETES SPREEKUUR

De diabetes spreekuur bestaat uit.....

null

LONGSPREEKUUR

LONGSPREEKUUR

Het longspreekuur bestaat uit.....

null

SPREEKUUR ASTMA KINDEREN

SPREEKUUR ASTMA KINDEREN

Vanaf eind 2015 is er ook een spreekuur voor astma bij kinderen...

null

HART- EN VAATZIEKTEN SPREEKUUR

HART- EN VAATZIEKTEN SPREEKUUR

Het Hart-en Vaatziekten spreekuur bestaat uit...

null

SPREEKUUR GGZ

SPREEKUUR GGZ

Het GGZ spreekuur bestaat uit.....

null

WRATTENSPREEKUUR

WRATTENSPREEKUUR

Het wrattenspreekuur bestaat uit.....

SPREEKUUR HUISARTS

Per 1 januari 2018 is het inloopspreekuur bij de Huisartsenpraktijk Jutphaas komen te vervallen. Het reguliere spreekuur wordt verruimd en u kunt al vanaf 08.00 uur op afspraak terecht. Op deze manier proberen we lange wachttijden te voorkomen en aan iedere patiënt de tijd en aandacht te geven die nodig is.

Afspraken voor dezelfde dag, graag voor 08.30 uur aanvragen; u kunt dan meestal voor de dezelfde dag een afspraak krijgen.
Afspraken voor andere dagen, voor 12.00 uur aanvragen.
Wanneer u verwacht langer dan 10 minuten nodig te hebben bij het consult, dan wordt u verzocht een dubbele afspraak te maken.

Een paar keer in de maand is er avondspreekuur, meestal op een dinsdag of donderdag (uitgezonderd feestdagen en schoolvakanties).

In 2018 is het avondspreekuur op de onderstaande data:

 • Donderdag 25 januari
 • Dinsdag 13 februari
 • Donderdag 22 februari
 • Donderdag 8 maart
 • Dinsdag 27 maart
 • Donderdag 26 april
 • Donderdag 17 mei
 • Dinsdag 12 juni
 • Donderdag 28 juni
 • Donderdag 5 juli
 • Dinsdag 11 september
 • Donderdag 27 september
 • Donderdag 11 oktober
 • Dinsdag 20 november
 • Donderdag 29 november
 • Dinsdag 11 december

Indien u om medische redenen niet in staat bent de huisarts in de praktijk te bezoeken, dan kunt u thuis bezocht worden. Visites voor dezelfde dag bij voorkeur aanvragen voor 10.00 uur.

U wordt verzocht voor 10.00 uur aan de assistente door te geven welke arts u wilt spreken. U wordt dan teruggebeld door de desbetreffende huisarts. Dit telefonisch spreekuur is niét bedoeld voor het bespreken van uitvoerige problemen.
Maakt u in dat laatste geval alstublieft een (dubbele) afspraak op het spreekuur.
SPREEKUUR ASSISTENTE

Op afspraak kunt u bij de dokterassistentes terecht voor diverse verrichtingen zoals;

 • Wondcontrole
 • Oren uitspuiten
 • Injecties geven
 • Hechtingen verwijderen
 • Uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek
 • Urine nakijken
 • Beperkt laboratorium onderzoek op verzoek van de huisarts
 • Behandeling wratten (zie wrattenspreekuur)
 • Enkel-arm index meten
 • Onderzoek naar het hartritme door middel van een eventrecorder
 • ECG’s maken

TERUG NAAR SPREEKUREN

DIABETES SPREEKUUR

Het diabetes spreekuur is een spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd. Iedere diabetes patiënt wordt in principe 3 keer per jaar gezien door de praktijkondersteuner en 1 keer per jaar door de huisarts. De praktijkondersteuner is hier speciaal voor opgeleid. De praktijkondersteuner voert dit spreekuur uit onder begeleiding en in samenwerking met de huisarts.

Het spreekuur bestaat uit 3-maandelijkse controles en een jaarlijkse controle. Door het regelmatig controleren en goed instellen van uw suiker proberen wij complicaties op de korte en op de lange termijn te voorkomen. Voor elke controle wordt er laboratorium onderzoek gedaan.

Op het spreekuur krijgt u uitleg over diabetes mellitus. De laboratoriumuitslagen worden met u besproken. Er wordt gekeken of en hoe de behandeling geoptimaliseerd kan worden. Een belangrijk onderdeel hierbij is het bespreken van leefstijl. Minimaal 1 keer per jaar worden uw voeten gecontroleerd door de praktijkondersteuner. Alle patiënten krijgen 1 keer per 2 jaar een oogonderzoek waarbij een foto wordt gemaakt van het netvlies. Dit wordt een fundusfoto genoemd.

Zo nodig wordt u doorverwezen naar de fysiotherapeut, de diëtiste, de podotherapeut of pedicure, de psycholoog. Ook kunt u ondersteuning krijgen van de praktijkondersteuner bij het stoppen met roken.

Naast leefstijl is het regelmatig nodig te behandelen met tabletten en soms ook een combinatie van tabletten en insuline (spuiten). Ook dit kan plaatsvinden in de huisartsenpraktijk.

Voor meer informatie over diabetes mellitus type 2 kunt u kijken op www.thuisarts.nl.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

TERUG NAAR SPREEKUREN

LONGSPREEKUUR

Het longspreekuur is een spreekuur voor patiënten met astma en COPD (chronische bronchitis /longemfyseem). De controle vind plaats bij de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner is hier speciaal voor opgeleid. De praktijkondersteuner voert dit spreekuur uit onder begeleiding en in samenwerking met de huisarts. Hoe vaak u gecontroleerd wordt hangt af van de ernst en de klachten.

Het longspreekuur is gericht op het optimaliseren van de behandeling. Tijdens het spreekuur vraagt de praktijkondersteuner naar uw luchtwegklachten en neemt zij in principe een longfunctietest (blaastest) af. Dit wordt gedaan met behulp van een spirometer. De spirometer meet de maximale hoeveelheid lucht die u kunt in- en uitademen. Dit zegt iets over de inhoud van uw longen. Ook wordt gemeten hoeveel lucht u in één seconde kunt uitblazen. Dit zegt iets over de vernauwing van de luchtwegen. De praktijkondersteuner controleert uw inhalatietechniek (hoe u de pufjes inhaleert).

De uitslagen worden met u besproken. Soms is een verwijzing naar de fysiotherapeut, diëtiste, psycholoog of POH-GGZ nodig. Indien deze verwijzing nodig is, dan verwijst de praktijkondersteuner u. Het consult duurt ongeveer 45-60 minuten.

EMC Nieuwegein beschikt over een huisarts die gespecialiseerd is op het gebied van astma en COPD. Mevrouw J. Tukker heeft hiervoor een tweejarige opleiding gevolgd.

Voor meer informatie over astma of COPD kunt u kijken op www.thuisarts.nl.

Op www.inhalatorgebruik.nl ziet u in een filmpje stap voor stap hoe u uw medicatie inhaleert.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

TERUG NAAR SPREEKUREN

SPREEKUUR ASTMA BIJ KINDEREN

Het astma bij kinderen spreekuur is voor kinderen van 6-18 jaar met de verdenking astma of de diagnose astma. Het spreekuur wordt onder begeleiding en in samenwerking met de huisarts gedaan door de praktijkondersteuner die hier speciaal voor opgeleid is. Kinderen met de diagnose astma worden als het astma stabiel is twee maal per jaar gecontroleerd.

Het astma bij kinderen spreekuur is gericht op het optimaliseren van de behandeling. Tijdens het spreekuur vraagt de praktijkondersteuner naar de luchtwegklachten en neemt zij in principe een longfunctietest (blaastest) af. Dit wordt gedaan met behulp van een spirometer. De spirometer meet de maximale hoeveelheid lucht die een persoon kan in- en uitademen. Dit zegt iets over de inhoud van de longen. Ook wordt gemeten hoeveel lucht in één seconde kan worden uitblazen. Dit zegt iets over de vernauwing van de luchtwegen. De praktijkondersteuner controleert de inhalatietechniek (hoe de pufjes worden geïnhaleerd).

Het consult duurt ongeveer 45-60 minuten. Soms is verwijzing naar de fysiotherapeut of diëtiste nodig, hetgeen de praktijkondersteuner of de huisarts regelt.

EMC Nieuwegein beschikt over een huisarts die gespecialiseerd is op het gebied van astma en COPD. Mevrouw J. Tukker heeft hiervoor een tweejarige opleiding gevolgd.

Voor meer informatie over astma bij kinderen kunt u kijken op www.thuisarts.nl.
Op www.inhalatorgebruik.nl ziet u in een filmpje stap voor stap hoe u uw medicatie inhaleert.

App Astmaatje
Voor alle jongeren met astma (12-17 jaar) is er een gratis app beschikbaar in Android en iOS

Astmaatje Android

 Astmaatje iOS

 

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

TERUG NAAR SPREEKUREN

HART-EN VAAT ZIEKTEN (CVRM) SPREEKUUR

Een hart- of vaatziekte is een ziekte aan hart of bloedvaten. Bijvoorbeeld een hartinfarct, hartkramp (angina pectoris), een beroerte of etalagebenen (claudicatio intermittens). Mensen die roken, die kampen met overgewicht of die weinig bewegen hebben een verhoogd risico om hart- en vaatziekten te ontwikkelen.

Speciaal voor mensen die een verhoogd risico lopen hart- of vaatziekten te krijgen heeft EMC het zorgprogramma CVRM (Cardiovasculair Risicomanagement) ontwikkeld. Bij dit zorgprogramma zijn verschillende zorgverleners betrokken. De huisarts of praktijkondersteuner is vaak uw vaste aanspreekpunt. Met hem of haar maakt u een individueel zorgplan waarin staat aan welke doelen u gaat werken, welke medicatie u gaat gebruiken, etc.

Naast het vaste aanspreekpunt, krijgt u mogelijk ook te maken met andere zorgverleners. Van een diëtist krijgt u bijvoorbeeld adviezen over uw eten en een beweegconsulent en een fysiotherapeut geeft advies over hoe en hoeveel u het beste kan bewegen. Alle zorgverleners zorgen er in het zorgprogramma samen voor dat u de juiste zorg op het juiste moment krijgt.

Eind 2016 is er een start gemaakt met gezamenlijk hart- en vaatziekten programma met specialisten van het Antonius Ziekenhuis. Mensen die o.a. een hartinfarct hebben gehad worden sneller dan voorheen overgedragen aan de zorg van de huisarts. Er zijn hierover zorginhoudelijke afspraken gemaakt met de cardiologen.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

Uw leefstijl, dat wil zeggen uw manier van leven, is van grote invloed op het risico om een hart- of vaatziekte te krijgen. Bovendien zal iemand met een gezonde leefstijl beter kunnen omgaan met zijn aandoening. Iemand met een gezonde leefstijl eet gezond, rookt niet, beweegt genoeg en drinkt niet te veel alcohol. Heeft u hart- of vaatziekte of kans op een hart- of vaatziekte? Dan is een gezonde leefstijl heel belangrijk voor u. Heeft u vragen of wilt u hulp? Neem contact op met de doktersassistente. Voor Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan klik hier; voor Huisartsenpraktijk Jutphaas klik hier.

TERUG NAAR SPREEKUREN

SPREEKUUR GGZ

Sinds begin 2014 is er veel veranderd op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg . Zowel op het gebied van de organisatie, als op de vergoeding door de zorgverzekeraar. Zo kunt u voor psychisch klachten ook snel bij uw eigen huisarts geholpen worden.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s vindt u hier.

Iedereen kent wel eens periode, waarin je niet lekker in je vel zit.
Soms komt dat door problemen op het gebied van werk, financiën, huisvesting of bijv.(uitkerings-) instanties. Maar ook relatieproblemen, verslavingen, opvoedingsproblemen, rouw, laag zelfbeeld of studieproblemen kunnen aanleiding geven tot klachten. Psychische klachten kunnen ook zonder duidelijke aanleiding ontstaan.

Bij klachten kunt u denken aan; slecht slapen, piekeren, angstige of neerslachtige gedachten en gevoelens. Maar ook gevoelens van onrust of nervositeit, schrikachtigheid of prikkelbare stemming.
Soms uiten de klachten zich meer lichamelijk zoals; vermoeidheid, hartkloppingen en transpireren.
Vaak gaan bovenstaande klachten na verloop van tijd weer vanzelf over.

Als de klachten te lang duren (langer dan 2-4 weken), is het zinvol om eens met uw huisarts in gesprek te gaan. Uw huisarts kan dan besluiten u te verwijzen naar een POH-GGZ.
POH-GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts- Geestelijke Gezondheids Zorg.
Samen met de huisarts ondersteunen de POH-GGZ, patiënten die psychische klachten hebben met bekende of onbekende oorzaak.
De POH GGZ is een goed opgeleide professional die in gesprek met u onderzoekt wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren, zodat u weer lekker in uw vel komt te zitten.
U kunt snel aan de slag en krijgt vooral praktische handvatten. In het 3e contact worden de gesprekken geëvalueerd .Vaak zijn een aantal gesprekken voldoende , maar soms is er meer nodig. Samen met u zal de POH-GGZ bespreken wat de beste opties zijn.

U kunt bij de POH-GGZ terecht na verwijzing van uw huisarts.

Uw zorgverzekeraar vergoedt deze gesprekken, zonder dat uw eigen risico hierbij wordt aangesproken. Deze zorg is echter niet onbeperkt.

TERUG NAAR SPREEKUREN

WRATTENSPREEKUUR
Iedere eerste en derde woensdag van de maand kunt u tussen 14.00 en 15.00 uur bij ons terecht voor het behandelen van wratten. Een afspraak maken is niet nodig. Wel graag melden aan de balie dat u voor het wrattenspreekuur komt. Tijdens schoolvakanties is er geen wrattenspreekuur.

 

Het wrattenspreekuur van 5 december komt te vervallen.

TERUG NAAR SPREEKUREN

TEAM
null

A. HOGENDOORN

HUISARTS

null

W.K. VAN STUIJVENBERG

HUISARTS

null

J. TUKKER

HUISARTS

null

M.G.A.M. WETZER

HUISARTS

null

A. DE WINDT

WAARNEMEND HUISARTS

null

CHIARA

OUDEREN-VERPLEEGKUNDIGE

null

FLEUR

POH-JEUGD

FLEUR

POH-JEUGD

null

FLOOR

POH-GGZ

null

MALA

POH-S

null

RON

POH-GGZ

null

SANDRA

POH-S

null

STELLA

POH-JEUGD

null

TRUUS

POH-GGZ

null

ANGELIQUE

DOKTERSASSISTENTE

ANGELIQUE

DOKTERSASSISTENTE

null

ASHLEY

DOKTERSASSISTENTE

null

KIM

DOKTERSASSISTENTE

null

MAREILLE

DOKTERSASSISTENTE

MAREILLE

DOKTERSASSISTENTE

null

MIRJAM

DOKTERSASSISTENTE

null

PAULIEN

DOKTERSASSISTENTE

null

SAVANNAH

DOKTERSASSISTENTE

null

WILLY

DOKTERSASSISTENTE

WILLY

DOKTERSASSISTENTE

ALGEMENE INFORMATIE

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de betreffende huisarts of praktijkmedewerker of wanneer u dit niet prettig vindt met de medewerker kwaliteit van de Huisartsenpraktijk.

De Huisartsenpraktijk is voor een meer formele afhandeling van klachten aangesloten bij de SKGE. Dit is de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Op de website van de SKGE leest u wat de SKGE voor u kan betekenen als u een klacht heeft over de zorg.

Heeft u bruikbare tips over hoe wij onze patiënten beter van dienst zouden kunnen zijn, laat het ons dan weten via onderstaand suggestieformulier! Hartelijk dank hiervoor, wij zullen uw suggesties in overweging nemen.

Klik hieronder om naar het formulier te gaan :

Suggestieformulier

Onze praktijk draagt bij aan de opleiding van doktersassistentes.

Regelmatig is er een doktersassistente in opleiding bij ons aanwezig. De medewerker wordt begeleid door een van onze ervaren assistentes.

Huisartsenpraktijk Jutphaas heeft een NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)-praktijkaccreditering. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit. Voor meer informatie klik hier.

EMC Nieuwegein beschikt over een kaderarts die gespecialiseerd is op het gebied van astma en COPD. Mevrouw J. Tukker heeft hiervoor een tweejarige opleiding gevolgd.

TER VOORBEREIDING
IN- UITSCHRIJVEN / PRIVACY / TOESTEMMING
Hartelijk dank voor uw belangstelling in Huisartsenpraktijk Jutphaas.
Woont u in of rondom de wijken Jutphaas/Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve en Stadscentrum in Nieuwegein, dan bent u van harte welkom in onze praktijk.
Indien u zich wilt inschrijven in onze praktijk verzoeken wij u dit inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen en in te leveren bij onze praktijk.
Dat kan op de volgende manieren: afgeven bij de assistente of sturen via de post.
We verzoeken u bij het inschrijfformulier een kopie van legitimatie en zorgpas toe te voegen.
Thanks for your interest in general practice Jutphaas.
If you wish to register, we’ll ask you to fill in this form and bring it to us. (with copy of identity and insurance card.)
If you wish to be unsubscribed, please let us know.
Indien u zich wilt laten uitschrijven wegens bijv. een verhuizing dan kunt u dit uitschrijfformulier naar ons toesturen. Alle meerderjarige leden uit het woonverband dienen die toestemming te verlenen; dit kan ook door een schriftelijke machtiging.
De uitschrijving wordt uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen van de KNMG: www.knmg.nl

Privacybeleid volgens de AVG

In Huisartsenpraktijk Jutphaas kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen. Ook zijn persoonsgegevens nodig voor het financieel afhandelen van een behandeling.
De Huisartsenpraktijk Jutphaas behandelt en beschermt uw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt vanaf 25 mei 2018. Lees meer in onze privacyverklaring.

 

Aanvraagformulier medische gegevens door patiënt.

Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Alleen als u dat goed vindt.

Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen.

 

Op de website van VZVZ leest u meer over het delen van medische gegevens met ander zorgverleners.

 

Klik hier voor het geven van toestemming.

 

De filmpjes hieronder geven uitleg over het delen van medische gegevens via het LSP:
apotheek
huisartsenpost

AFSPRAAK MAKEN

VIA PATIËNTPORTAAL

Nieuw! U kunt nu 24 uur per dag een online afspraak maken.

TELEFONISCH

Voor het maken van een afspraak belt u : 030-603 13 60.

AAN DE BALIE

U kunt een afspraak maken aan de balie.

HERHAALRECEPT

U kunt op verschillende manieren uw herhaalrecept aanvragen.

Vanwege de wet op privacy is het aanvragen van herhaalrecepten via het bestelformulier niet meer mogelijk. We raden u aan om gebruik te maken van het patiëntportaal.

Patiënten die geen gebruik willen (of kunnen) maken van het patiëntportaal, kunnen hun lege doosje inleveren in de daarvoor bestemde brievenbus of telefonisch hun herhaalrecept aanvragen via optie 2 aan de receptenlijn 030-6031360

VIA PATIËNTPORTAAL

U kunt uw herhaalrecept ook via het patiëntportaal aanvragen.

INLEVEREN LEEG DOOSJE

Er staat een brievenbus in de hal waar lege doosjes in gedaan kunnen worden.

RECEPTENLIJN

Via optie 2 van de receptenlijn 030-6031360 kunt u een herhaalrecept aanvragen.

E-CONSULT

VIA PATIËNTPORTAAL

We streven er naar om uw vragen binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Een e-mailconsult is niet bedoeld voor spoedeisende zaken. Ook bij klachten waar lichamelijk onderzoek plaats moet vinden is het e-mailconsult niet geschikt.

LABUITSLAGEN

Patiënten dienen zelf contact voor labuitslagen op te nemen, tenzij de huisarts nadrukkelijk iets anders heeft afgesproken.

Voor uitslagen van onderzoek, zoals bloedonderzoek en röntgenfoto’s kunt u meestal na 3 werkdagen contact met de doktersassistente opnemen. De uitslagen worden na binnenkomst door de huisarts van commentaar voorzien. Dit commentaar wordt door de assistente met u besproken.

Via het patiëntportaal zijn de Saltro labuitslagen na 18.00 uur zichtbaar maar beoordeling van de uitslag door de huisarts is niet altijd binnen 1 werkdag mogelijk.

VIA PATIËNTPORTAAL

Via het patiëntportaal zijn de Saltro labuitslagen na 18.00 uur zichtbaar. Beoordeling door de huisarts is niet altijd binnen 1 werkdag mogelijk.