GEZONDHEIDSKRANT

Voor patiënten/cliënten en andere belangstellenden geeft EMC Nieuwegein 3x per jaar een gezondheidskrant uit. De gezondheidskrant wordt huis-aan-huis verspreid in ons verzorgingsgebied en is op deze website beschikbaar. De eerste uitgave verscheen in 1981!

Redactie

De redactie van de gezondheidskrant “Gezondheidszorg, ook uw zorg” bestaat uit medewerkers van EMC Nieuwegein en vertegenwoordigers van wijkbewoners.

Contact: kopijcommissie@gmail.com of per postadres: Mondriaanlaan 7, 3431 GA Nieuwegein.

Samenstelling redactie:

Samantha den Haak, oefentherapeut Cesar
Wouter Haring, wijkbewoner, fotograaf
Nicolette de Hartog, huisarts
Janet Kalkman, fysiotherapeut
Joke Kanis, wijkbewoner
Jos van Liempdt, wijkbewoner
Agnes Samsom, diëtist
Carla Swart, praktijkmanager
My-Ngu Tran-Nguyen, apotheker

Zomer 2018

Voorjaar 2018

Najaar 2017

Zomer 2017