Actuele ontwikkeling

September 2019
Zorgspectrum heeft de grond overgedragen aan Mitros. Mitros en het EMC zijn in onderhandeling over de splitsing van het perceel. Wij verwachten er op korte termijn uit te zijn.

April 2019
Mitros en Zorgspectrum hebben hun voorlopige koopcontract getekend. Deze wordt in april in het College Sanering Zorg (CSZ) besproken. Na goedkeuring volgt een periode van 6 weken waarin bezwaar kan worden gemaakt. Het definitieve contract, de feitelijke overdracht van de grond van Zorgspectrum naar Mitros is, mits akkoord CSZ en geen bezwaar, halverwege juni 2019. Wij kunnen dan, als het meezit, ook in juni de grond van Mitros overnemen.

Ontwikkeling Gezondheidshuis Zuilenstein

Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein (kortweg EMC) is het multidisciplinair samenwerkingsverband van Apotheek Nieuwegein, Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan, Huisartsenpraktijk Jutphaas, Paramedisch Centrum Nieuwegein en Diëtheek. Naast de coöperatieleden bieden de locaties huisvesting aan psychologenpraktijk Vitaal Mensenwerk, Saltro (Huisartsenlab), Verloskundigenpraktijk De Lekbrug, MOvactor en Jellinek. Daarmee is de hele eerstelijn (met uitzondering van de tandarts en logopedie) vertegenwoordigd in het EMC inclusief Welzijn.

EMC bedient ongeveer 17.500 patiënten. De komende jaren wordt, samen met MOvactor en de gemeente, één nieuw centrum ontwikkeld waar zowel de inwoners als de medewerkers gestimuleerd worden tot een zo optimaal mogelijk functioneren en welbevinden.

Woningcoöperatie Mitros ontwikkelt 29 sociale huurwoningen op het naastgelegen terrein. Voor informatie over dit project verwijzen wij u naar Mitros.nl.

Future Search

9 februari 2017 heeft een Future Search plaatsgevonden. 44 deelnemers waren ingedeeld in 5 verschillende belanghebbende partijen. Samen is nagedacht en gesproken over het ideale gezondheidscentrum en op welke manier de gezondheid en welzijn van inwoners op een effectieve manier vergroot kan worden. Er zijn 5 belangrijke speerpunten naar voren gekomen:

  1. Samenwerking tussen disciplines
  2. Toegankelijkheid, vanuit klant laagdrempelig
  3. Fysieke kant van het gebouw
  4. Topzorg, vanuit positieve gezondheid
  5. Financierbaarheid

Tijdens de Future Search waren inwoners van de wijk nadrukkelijk aanwezig. Zij hebben naar aanleiding van deze dag spontaan een klankbordgroep gevormd. Voor contact kunt u mailen naar kbgzuilenstein@gmail.com

Contact

CONTACTFORMULIER

Vragen over de nieuwbouw kunt u hier stellen.