Ontwikkeling Gezondheidshuis Zuilenstein

Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein (kortweg EMC) is het multidisciplinair samenwerkingsverband van Apotheek Nieuwegein, Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan, Huisartsenpraktijk Jutphaas, Paramedisch Centrum Nieuwegein en Diëtheek. Naast de coöperatieleden bieden de locaties huisvesting aan psychologenpraktijk Vitaal Mensenwerk, Saltro (Huisartsenlab), Verloskundigenpraktijk De Lekbrug, MOvactor en Indigo. Daarmee is de hele eerstelijn (met uitzondering van de tandarts en logopedie) vertegenwoordigd in het EMC inclusief Welzijn.

EMC bedient ongeveer 17.500 patiënten. De komende jaren wordt één nieuw centrum ontwikkeld waar zowel de inwoners als de medewerkers gestimuleerd worden tot een zo optimaal mogelijk functioneren en welbevinden.

Planning

Met SW Architecten is een opzet van de planning doorgenomen. Deze bestaat uit verschillende fasen.
De 1ste fase van het project is een grondig inzicht te krijgen van alle wensen van de toekomstige gebruikers. Daarbij zullen ook de visie en meningen die tijdens de Future Search van 9 februari 2017 zijn benoemd worden meegenomen. Dit proces ronden we na de zomer van 2017 af.

Daarna zal de architect met al deze wensen een Definitief Ontwerp maken. Dit betreft dan zowel de binnenkant als de buitenkant van het gebouw. Bij al deze stappen zullen de medewerkers, gebruikers (organisaties) van het centrum en ook de klankbordgroep intensief betrokken worden.

De verwachting is dat het nieuwe centrum eind 2019 wordt opgeleverd en begin 2020 in gebruik zal worden genomen.

Future Search

9 februari 2017 heeft een Future Search plaatsgevonden. 44 deelnemers waren ingedeeld in 5 verschillende belanghebbende partijen. Samen is nagedacht en gesproken over het ideale gezondheidscentrum en op welke manier de gezondheid en welzijn van inwoners op een effectieve manier vergroot kan worden. Er zijn 5 belangrijke speerpunten naar voren gekomen:

  1. Samenwerking tussen disciplines
  2. Toegankelijkheid, vanuit klant laagdrempelig
  3. Fysieke kant van het gebouw
  4. Topzorg, ook vanuit positieve gezondheid
  5. Financierbaarheid

Tijdens de Future Search waren inwoners van de wijk nadrukkelijk aanwezig. Zij hebben naar aanleiding van deze dag spontaan een klankbordgroep gevormd. Voor contact kunt u mailen naar kbgzuilenstein@gmail.com

Werkgroepen

Als vervolg op de Future Search zijn 3 werkgroepen gevormd:

  1. Werkgroep samenwerking
  2. Werkgroep digitale mogelijkheden
  3. Werkgroep ontwikkeling gebouw

De uitnodigingen om met creatieve, over grens heen kijkende mensen de groepen te vullen is inmiddels verstuurd en de werkgroepen hebben al bijeenkomsten gehad.

Gemeente Nieuwegein heeft ter ondersteuning van het proces een projectmanager beschikbaar gesteld. Zij ondersteunt in het organiseren van de wijkconferentie, faciliteert de werkgroepen bij hun (gezamenlijke) overleggen en het delen van informatie. Bovendien kunnen de werkgroepen en klankbordgroep profiteren van haar ervaring met cocreatie.

Contact

CONTACTFORMULIER

Vragen over de nieuwbouw kunt u hier stellen.