Ontwikkeling Gezondheidshuis Zuilenstein

Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein (kortweg EMC) is het multidisciplinair samenwerkingsverband van Apotheek Nieuwegein, Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan, Huisartsenpraktijk Jutphaas, Paramedisch Centrum Nieuwegein en Diëtheek. Naast de coöperatieleden bieden de locaties huisvesting aan psychologenpraktijk Vitaal Mensenwerk, Saltro (Huisartsenlab), Verloskundigenpraktijk De Lekbrug, MOvactor en Indigo. Daarmee is de hele eerstelijn (met uitzondering van de tandarts en logopedie) vertegenwoordigd in het EMC inclusief Welzijn.

EMC bedient ongeveer 17.500 patiënten. De komende jaren wordt, samen met MOvactor en de gemeente, één nieuw centrum ontwikkeld waar zowel de inwoners als de medewerkers gestimuleerd worden tot een zo optimaal mogelijk functioneren en welbevinden.

Planning

Met SW Architecten is een opzet van de planning doorgenomen. Deze bestaat uit verschillende fasen.
De 1ste fase van het project is een grondig inzicht te krijgen van alle wensen van de toekomstige gebruikers. Daarbij zullen ook de visie en meningen die tijdens de Future Search van 9 februari 2017 zijn benoemd worden meegenomen. Dit proces is in juni 2018 afgerond.

De komende maanden zal de architect met al deze wensen een Definitief Ontwerp maken. Dit betreft dan zowel de binnenkant als de buitenkant van het gebouw. Bij al deze stappen zullen de medewerkers, gebruikers (organisaties) van het centrum en ook de klankbordgroep intensief betrokken worden.

De verwachting is dat het nieuwe centrum begin 2020 wordt opgeleverd en in het tweede kwartaal van 2020 in gebruik zal worden genomen.

Future Search

9 februari 2017 heeft een Future Search plaatsgevonden. 44 deelnemers waren ingedeeld in 5 verschillende belanghebbende partijen. Samen is nagedacht en gesproken over het ideale gezondheidscentrum en op welke manier de gezondheid en welzijn van inwoners op een effectieve manier vergroot kan worden. Er zijn 5 belangrijke speerpunten naar voren gekomen:

  1. Samenwerking tussen disciplines
  2. Toegankelijkheid, vanuit klant laagdrempelig
  3. Fysieke kant van het gebouw
  4. Topzorg, vanuit positieve gezondheid
  5. Financierbaarheid

Tijdens de Future Search waren inwoners van de wijk nadrukkelijk aanwezig. Zij hebben naar aanleiding van deze dag spontaan een klankbordgroep gevormd. Voor contact kunt u mailen naar kbgzuilenstein@gmail.com

Voortgang

De afbraak van het voormalige verzorgingshuis Zuilenstein is inmiddels voltooid. In september 2018 wordt de grond bouwrijp opgeleverd. Momenteel worden de laatste plooien rond de grondverkoop van de grondeigenaar aan ons gladgestreken. Dan kan de daadwerkelijke verdere ontwikkeling en planning beginnen, kunnen contracten worden gesloten en gaan we bouwen aan een prachtig ontmoetingspunt in de wijk. Een bruisend buurtcentrum waar veel aandacht zal zijn voor gezondheid. Uw gezondheid!

Contact

CONTACTFORMULIER

Vragen over de nieuwbouw kunt u hier stellen.