GEZONDHEIDSKRANT

Voor patiënten/cliënten en andere belangstellenden geeft EMC Nieuwegein 3x per jaar een gezondheidskrant uit. De gezondheidskrant wordt huis-aan-huis verspreid in ons verzorgingsgebied en is op deze website beschikbaar. De eerste uitgave verscheen in 1981!

Redactie

De redactie van de gezondheidskrant “Gezondheidszorg, ook uw zorg” bestaat uit medewerkers van EMC Nieuwegein en vertegenwoordigers van patiënten/cliënten.

Contact: kopijcommissie@gmail.com of per postadres: Mondriaanlaan 7, 3431 GA Nieuwegein.

Samenstelling redactie:

Samantha den Haak, oefentherapeut Cesar Paramedisch Centrum Nieuwegein
Nicolette de Hartog, huisarts Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan
Joke Kanis, wijkbewoner/patiënt
Jos van Liempdt, wijkbewoner/patiënt
Jan Princen, psycholoog Psychologenpraktijk Mondriaanlaan
Larissa Puijk, doktersassistente Huisartsenpraktijk Jutphaas
Agnes Samsom, diëtist Diëtheek
Carla Swart, praktijkmanager Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan
My-Ngu Tran-Nguyen, apotheker Apotheek Nieuwegein

Lente 2017

Herfst 2016

Zomer 2016

Lente 2016